MEDICPRODUCT, a.s. je výrobná spoločnosť, ktorá svoje know-how postavila na výrobe suchých injekcií.

Výroba a kontrola kvality sú umiestnené v moderných priestoroch, ktoré sú v súlade s európskymi kritériami správnej výrobnej praxe (GMP) EÚ. Výrobné zariadenia a skúšobná laboratóriá firmy majú certifikát SVP a sú v súlade s platným vnútroštátnym právom a predpismi Európskej únie v oblasti výroby liekov, zdravotníckych pomôcok a doplnkov stravy.

V súčasnej dobe sme už na európskom trhu ako uznávaný farmaceutický výrobca suchých injekcií, kvapalných injekcií a špeciálnych infúznych roztokov. Okrem týchto liekov sme schopní tiež ponúknuť ďalšie doplnkové produkty odvodené z našej výroby, ktoré sa používajú na prípravu produktov v lekárniach (Aqua Purificata PhEur).

Možnosti spolupráce:

  • pri vývoji nových injekčných prípravkov
    (stabilitné testy, príprava predklinických a klinických šarží)
  • pri výrobe suchých a tekutých injekčných prípravkov
  • pri vývoji a príprave maloobjemových infúznych roztokov

Spoločenské aktivity:

  • investície do vzdelávania zamestnancov
  • podpora miestneho školstva a kultúry
  • podpora ekologických aktivít

Certifikát:

Cerifikát Správnej výrobnej praxe (SVP)