Výroba a kontrola kvality je umiestnená v moderných a nových priestoroch v zmysle požiadaviek Európskeho liekopisu a zásad Správnej výrobnej praxe (SVP). Výroba liekov, ako aj podporných systémov (výroba čistenej vody, vzduchotechnické systémy a čisté priestory, čistiace a sanitačné procesy) sú zvalidované v zmysle súčasných požiadaviek SVP.

Všetky výrobné procesy prebiehajú v kontrolovaných čistých priestoroch s použitím najmodernejších farmaceutických výrobných zariadeniach spĺňajúcich prísne kvalifikačné a validačné požiadavky. Produkty spoločnosti MEDICPRODUCT sú vyrábané a kontrolované v súlade so štandardnými výrobnými a skúšobnými postupmi a metódami.

Vo výrobe sa pracuje s účinnými farmaceutickými substanciami (liečivami) a pomocnými látkami, ktoré sú dodávané renomovanými farmaceutickými výrobcami a distribútormi. Všetky východiskové látky a vstupné suroviny sa podrobujú prísnej vstupnej kontrole v zmysle schválených produktových a materiálových špecifikácií.

V priebehu výroby sa sledujú vybraté kvalitatívne ukazovatele v rámci priebežnej výrobnej a medzioperačnej kontroly. Systém zabezpečovania a kontroly kvality zaručuje, že všetky finálne produkty sú bezpečné, účinné a kvalitné.