MEDICPRODUCT, a.s. ponúka možnosť zmluvnej výroby finálnych liekových foriem na humánne použitie. Výrobné priestory a zariadenia spĺňajú požiadavky "Správnej výrobnej praxe v Európskom spoločenstve". Výroba sa realizuje v čistých priestoroch triedy A/B, A/C, C, D v súlade s pravidlami SVP.

Výroba, zariadenia a prevádzka sú pravidelne validované externými a internými pracovníkmi. MEDICPRODUCT, a.s. je pravidelne kontrolovaný Štátnym kontrolným orgánom - Štátny ústav pre kontrolu liečiv a zahraničnými kontrolnými orgánmi. Audity sú taktiež zabezpečované našimi zmluvnými partnermi.

Našim partnerom ponúkame komplexné služby - nákup surovín, výrobu, kontroly kvality a vývoz tovaru. Na základe stanovených podmienok je možné splniť požiadavky našich zákazníkov za výhodných podmienok.


VÝROBNÝ ZÁVOD

Inštalované vybavenie umožňuje výrobu suchých injekcií do liekoviek typu R10,6R,H20 a (norma DIN). Liekovky sú uzatvárané sterilnou gumovou zátkou a hliníkovou pertľou, alebo pertľou typu flip-off s plastovým povrchom.

Všetky výrobné operácie sú realizované vo validovaných výrobných priestoroch a na schválených výrobných zariadeniach.

K dispozícii máme voľné kapacity pre plnenie maloobjemových infúznych roztokov. Plnenie je realizované do infúznych fliaš v objem 100 ml, 200 ml, 250 ml a 300 ml s gumovou zátkou a hliníkovou pertľou.